Úvod

Vitajte na portáli národného kontaktného miesta pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť v Slovenskej republike (NKM).

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako NKM poskytuje poistencom informácie v oblasti práv a nárokov na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, jej preplácania a možností na urovnanie sporov podľa slovenskej a európskej legislatívy. Poistenci môžu prostredníctvom NKM získať všeobecné informácie aj informácie na žiadosť.

NKM zverejňuje na portáli všeobecné informácie s cieľom pomôcť poistencom pri ich rozhodovaní o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Zároveň je možné prostredníctvom portálu vyplniť a zaslať NKM individuálnu žiadosť o informácie.

Portál taktiež umožňuje vyhľadanie konkrétneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike a získanie informácie o jeho odbornom zameraní, licencii alebo povolení, kontaktných údajoch i bezbariérovom prístupe.